Perpetuum

streda 23. novembra 2011

Perspektívny Silver Market. Máte pre nich ponuku?

Mlieko obohatené o vápnik      Poznáte pojem "Silver Market"? Ak nie, je to chyba, ktorú treba napraviť! Ide totiž o veľmi vplyvný segment trhu, ktorý má navyše zaujímavý potenciál z hľadiska marketingu. "Silver Market" je o tom, že dnešní ľudia vo veku nad 50 rokov (ktorí sú väčšinou materiálne zabezpečení) sa v krátkej budúcnosti stanú jednou z najvplyvnejších spotrebiteľských skupín. Ide o svetový trend, ktorý je badateľný nielen vo všetkých vyspelých ekonomikách, ale aj v krajinách Ázie. Prejavuje sa zreteľne aj u nás, na Slovensku. 
Dôvodom vzniku takéhoto trendu je zmenená demografická krivka. Ľudia žijú dlhšie, sú zdravší a majú menej detí. Cieľová skupina 50+ predstavuje v súčasnosti skutočne masívny a zároveň lukratívny trh.
   
     Spotrebitelia nazývaní v marketingovom slangu „Silver Market“ predstavujú z hľadiska veku cieľovú skupinu 50+. Sú starí? Nie, aspoň sa tak určite necítia. V každom prípade majú úplne odlišné záujmy a potreby ako generácie „starých“ pred nimi. V čom sú iní?  Napríklad v tom, že majú voľné finančné prostriedky, sú zdraví a chcú pokračovať v koníčkoch zo svojej mladosti. Chodia na dovolenky, hrajú golf, stavajú domy, športujú a zdravo sa stravujú.

      Väčšina firiem si roli svojho zákazníka predstavuje mladých ľudí, maximálne štyridsiatnikov. Silný potenciál a špecifické potreby skupiny 50+ si dnes plne uvedomujú hlavne farmaceutické firmy.  Rozšírenou chybou "nefarmaceutických" marketérov (okrem nezáujmu  o túto cieľovú skupinu)  býva aj podcenenie komplexnosti a segmentácie tejto rôznorodej skupiny konzumentov.

Príklad z praxe:
firma vyrábajúca mliečne výrobky zahrnula do svojho sortimentu špeciálne funkčné mlieko obohatené kalciom. Hlavnou cieľovou skupinou je "Silver Market", ktorý má záujem o zdravý životný štýl a obáva sa osteoporózy. Navyše môže mlieko kupovať aj vnúčatám, pretože má záujem na správnom vývine kostí a zubov mladej generácie.

Jeden inšpiratívny postreh na záver:
Štúdia agentúry Synovate z októbra 2008 odhalila (prekvapujúce) zistenia, že cieľová skupina 50+ masívne používa mobilné telefóny, MP3 prehrávače, internet a sociálne siete, teda komunikačné prostriedky, ktoré sú pripisované temer výlučne "mladej" generácii.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára