Perpetuum

streda 12. októbra 2011

Je október, máte už pripravený marketingový plán na rok 2012?

Marketingový plán je jedným z najdôležitejších prostriedkov marketingového riadenia firmy. 
Zjednodušene je to interný dokument, ktorý odpovedá na otázky:

- aká je pozícia firmy na trhu?
- aká je konkurenčná výhoda firmy?
- aké ciele chce firma dosiahnuť?
- v akom časovom horizonte ich chce dosiahnuť?
- aké zdroje firma potrebuje na dosiahnutie cieľov?
- aké výsledky vedenie firmy očakáva?

V praxi sa často stretávame s nechuťou firiem formalizovať riadenie marketingu prostredníctvom marketingových plánov. Je dobré si uvedomiť, prečo je proces plánovania v marketingu veľmi dôležitý a  prečo je pre firmu výhodné riadiť sa presným a včas pripraveným plánom.
V čom spočíva výhoda marketingového plánu pre firmu?
    • externé prostredie je čoraz zložitejšie a konkurenčný boj je stále ostrejší. Vo výhode sú teda pripravení, ktorí zmeny predpokladajú a majú na ne prichystaný plán. Dobrý marketingový plán je konkurenčná výhoda
    • plánovanie je výhodné aj pre majiteľa firmy, ktorý získava prehľad a kontrolu nad smerovaním firmy a nad výdavkami na marketingové aktivity
    • rovnako je plánovanie výhodné aj pre pracovníka marketingu, pretože má na základe plánu jasne stanovené, čo chce firma dosiahnuť, aké má pridelené prostriedky a vie, aké výsledky a v akom časovom horizonte sa od neho očakávajú 
Postup tvorby marketingového plánu sa dá zhrnúť do logicky nadväzujúcej postupnosti krokov. 
Ak máte záujem o zaslanie postupu, návodu ako pripraviť dobrý marketingový plán, napíšte na info@perpetuumplus.sk. Postup Vám pošleme zdarma. Prečo? Lebo marketingový plán je dôležitý :))

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára