Perpetuum

štvrtok 26. januára 2012

Ako sa prejavuje trend "návrat k tradíciám"?

Tento trend (po anglicky TRADITIONALIZING) sa vo vyspelých krajinách začal prejavovať koncom milénia,  je stále aktívny a rozširuje sa i u nás.

Podstatou trendu je reakcia konzumentov na neustály tlak spôsobený zmenami v spoločnosti a rýchlo sa meniacimi technológiami. V takejto situácii sa ľudia začínajú prikláňať k tradícii, minulosti, a k starým spoločenským konvenciám.

V praxi sa trend prejavuje viacerými spôsobmi: spotrebitelia vyhľadávajú výrobky z tradičných materiálov, zlepšuje sa postavenie značiek, ktoré stavajú na tradícii, preferované je tradičné balenie produktov (zvyčajne za vyššiu cenu). Prebúdza sa aj trh ručne zhotovených výrobkov a „predaj z dvora“, sme svedkami predaja mlieka „napriamo“, od farmárov. 

Narastajúci záujem o tradície a hodnoty dedičstva sa u zákazníkov kombinuje so zdravotnými a sociálnymi obavami, a spolu vzbudzujú čoraz väčší záujem o všetko pôvodné, klasické. Na tomto trende napríklad vyrastá celý trh bio produktov v potravinárskom priemysle,  prejavuje sa v rastúcom záujme o alternatívnu medicínu.

Do budúcnosti sa pôsobenie trendu  prejaví i v oblasti demografie, napríklad v narastajúcom počte sobášov a v klesajúcom počte rozvodov, nakoľko hodnoty tradičnej rodiny a výchovy detí sú „in“ u súčasných tínedžerov. Sú konzervatívnejší, než sme boli my.
Aký produkt či službu máte pre nich pripravenú?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára