Perpetuum

pondelok 20. marca 2017

Používanie symbolu ® bez registrácie

Viete že:

...neoprávnené používanie symbolu ® (s nezaregistrovanou značkou) môže byť v SR považované za nekalú obchodnú praktiku.

Slovenská obchodná inšpekcia môže za tento delikt uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur, a to nielen výrobcovi, ale aj predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi tovarov a služieb neoprávnene označených ®.

utorok 7. marca 2017

3 spôsoby ako sa starať o ochrannú známkuMáte zaregistrovanú ochrannú známku?
Výborne!

Registrácia platí 10 rokov od dátumu podania (potom ju môžete obnoviť na ďalších 10 rokov).
Ak si ale myslíte, že 10 rokov nemusíte nič riešiť, ste na omyle! O známku sa treba starať, aby zostala silná.

Ako sa ale o známku treba starať?

Ponúkame 3 veci na ktoré by ste nemali zabudnúť:

 1. Ochrannú známku treba reálne používať

  - a to v podobe, v akej je zaregistrovaná a pre tovary a služby pre ktoré je zaregistrovaná.

  Ak nesplníte túto podmienku môže sa stať, že o registráciu prídete, existuje totiž možnosť tretích osôb dať vám známku vymazať, pre nepoužívanie. Že ste známku riadne používali, musíte potom dokázať vy!

 2. Používajte ® s ochrannou známkou

  -nie je to síce povinnosť, ale je dobré upozorniť okolie, že ide o registrovanú známku.

 3. Ak niekto napodobňuje vašu známku, bráňte sa!

  -aby ste vedeli, či vás niekto napodobňuje, je treba monitorovať situáciu. V prípade, že zistíte napodobňovanie, musíte zakročiť. Ak by ste voči takémuto porušovaniu práv nezakročili, bude sa to brať ako „strpenie“ z vašej strany, a neskôr už bude vaša možnosť sa brániť obmedzená.