Perpetuum

utorok 27. augusta 2019

7 najčastejších omylov o inovácii

Inovácie sú „módnym slovom“, ktoré je čoraz častejšie používané. 
Skúsení manažéri si uvedomujú, že ich firmy nemajú šancu prežiť na trhu bez inovácií. 
S inováciami sa však spája aj veľa nedorozumení, najčastejšie omyly o inováciách sú tieto:

  1. Inováciu je možné delegovať
  V skutočnosti aktivita v oblasti inovácií a jej riadenie musí vždy vychádzať z  vedenia firmy, inak inovácia zlyhá. Vedenie firmy musí inováciu podporovať, usmerňovať a odmeňovať

  2. Stredný management je spojencom inovácie
  Omyl! Manažéri na strednej úrovni majú skôr tendenciu zamietať inovácie, zaujíma ich skôr efektivita, ktorá sa jednoduchšie zabezpečuje aj vyhodnocuje.

  3. Inovatívni ľudia pracujú hlavne kvôli peniazomKreatívni ľudia samozrejme nepracujú zadarmo, ale najdôležitejšia je pre nich zvyčajne otvorená kultúra firmy, ktorá podporuje, aj morálne oceňuje inovácie. 

  4. Inovácia je vecou náhody
  Niekedy môže pomôcť aj náhoda, ale inovácie najčastejšie vznikajú ako výsledok štruktúrovaného a plánovaného procesu.

  5. Čím je inovačný proces otvorenejší, tým menej je efektívny
  Je to omyl, lebo otvorený inovačný proces v skutočnosti inováciu urýchľuje.  

  6. Firmy sami vedia, koľko inovácie potrebujú
  Inovačnú potrebu firmy je v praxi ťažko presne určiť, veľmi výrazne závisí od stavu na trhu a od úrovne konkurencie. Nie všetky firmy majú v tejto oblasti dostatočné informácie.

  7. Inovácie sa nedajú merať 
  Vedenie firmy musí naopak neustále určovať návratnosť investícií do inovácií (ukazovateľ ROII, t.j. Return on Innovation Investment).

  K týmto záverom viedla nedávno spracovaná štúdia PwC „Demystifying innovation: take down the barriers to new growth”, podľa ktorej sme spracovali tento príspevok.