Perpetuum

utorok 27. augusta 2019

7 najčastejších omylov o inovácii

Inovácie sú „módnym slovom“, ktoré je čoraz častejšie používané. 
Skúsení manažéri si uvedomujú, že ich firmy nemajú šancu prežiť na trhu bez inovácií. 
S inováciami sa však spája aj veľa nedorozumení, najčastejšie omyly o inováciách sú tieto:

  1. Inováciu je možné delegovať
  V skutočnosti aktivita v oblasti inovácií a jej riadenie musí vždy vychádzať z  vedenia firmy, inak inovácia zlyhá. Vedenie firmy musí inováciu podporovať, usmerňovať a odmeňovať

  2. Stredný management je spojencom inovácie
  Omyl! Manažéri na strednej úrovni majú skôr tendenciu zamietať inovácie, zaujíma ich skôr efektivita, ktorá sa jednoduchšie zabezpečuje aj vyhodnocuje.

  3. Inovatívni ľudia pracujú hlavne kvôli peniazomKreatívni ľudia samozrejme nepracujú zadarmo, ale najdôležitejšia je pre nich zvyčajne otvorená kultúra firmy, ktorá podporuje, aj morálne oceňuje inovácie. 

  4. Inovácia je vecou náhody
  Niekedy môže pomôcť aj náhoda, ale inovácie najčastejšie vznikajú ako výsledok štruktúrovaného a plánovaného procesu.

  5. Čím je inovačný proces otvorenejší, tým menej je efektívny
  Je to omyl, lebo otvorený inovačný proces v skutočnosti inováciu urýchľuje.  

  6. Firmy sami vedia, koľko inovácie potrebujú
  Inovačnú potrebu firmy je v praxi ťažko presne určiť, veľmi výrazne závisí od stavu na trhu a od úrovne konkurencie. Nie všetky firmy majú v tejto oblasti dostatočné informácie.

  7. Inovácie sa nedajú merať 
  Vedenie firmy musí naopak neustále určovať návratnosť investícií do inovácií (ukazovateľ ROII, t.j. Return on Innovation Investment).

  K týmto záverom viedla nedávno spracovaná štúdia PwC „Demystifying innovation: take down the barriers to new growth”, podľa ktorej sme spracovali tento príspevok.

štvrtok 25. júla 2019

Prípad z archívu: Automobil Tatra 97 vs Beetle

Model Tatra 97 československej automobilky Tatra bol v 30-tych rokoch minulého storočia veľmi pokrokový, čo sa týka moderného dizajnu karosérie, aj inovatívneho štvorvalcového motora.

Dokonca až tak, že nemecká automobilka Volkswagen si obidve - dizajn aj konštrukciu motora "požičala", bez súhlasu majiteľa. A tak vznikol model VW Beetle. Beetle bol vyvinutý pod veľkým tlakom na základe požiadavky A. Hitlera.

Tatra sa bránila, podala žalobu, ale súdny proces bol po udalostiach súvisiacich s vojnou a protektorátom zastavený.

Celý spor bol napokon vyriešený až v roku 1965, kedy Volkswagen zaplatil Tatre náhradu škôd vo výške milióna nemeckých mariek.