Perpetuum

nedeľa 26. februára 2012

Rozvíjame kreativitu: 2 praktické tipy

Pre rozvoj nášho kreatívneho myslenia je potrebné trénovať spoluprácu pravej a ľavej mozgovej hemisféry. V tomto príspevku vám ponúkam dva užitočné tipy, ktoré vám takýto tréning zabezpečia.

Tip 1
Riešte problém v 3 krokoch
Ak potrebujete vyriešiť nejaký problém (môže byť pracovný, ale i súkromný), skúste ho riešiť týmto spôsobom:
-najprv si napíšte na papier SLOVO, ktoré čo možno najlepšie vystihuje váš problém. Pozerajte sa na text a snažte sa sledovať vaše myšlienky.
-teraz vezmite čistý papier a skúste nakresliť OBRÁZOK, ktorý čo najlepšie vyjadrí ten istý problém. Znovu sa pozerajte na obrázok a sledujte svoje myšlienky.
-na záver skúste zosumarizovať vaše nápady a myšlienky.
Touto metódou riešite jeden problém pomocou pravej aj ľavej hemisféry. Aký rozdiel v riešení ste spozorovali? Ktorý spôsob bol pre vás ľahší a ktorý vám priniesol lepšie výsledky? Alebo vás niečo napadlo práve pospájaním myšlienok z kroku 1 a 2?

Tip 2
Použite myšlienkové mapy
Tieto „mapy“ sa používajú ako netradičný spôsob zápisu poznámok i ako efektívna metóda pri riešení zložitých projektov. Metóda pracuje s textami aj s obrázkami a dáva ich do vzájomných súvislostí, čím pomáha nacvičovať prepájanie pravej a ľavej hemisféry.
Myšlienové mapy rešpektujú prirodzenú vlastnosť ľudskej mysle, ktorá nepracuje lineárnym spôsobom, ale tvorí zložité vzájomne popreplietné štruktúry. Mapy fungujú práve preto, lebo umožňujú zaznamenať celkovú štruktúru riešeného problému, pričom berú do úvahy aj všetky jednotlivé prvky problému spolu s ich vzájomnými väzbami. Bežným lineárnym zápisom sa to dosiahnuť nedá.

Používanie mapy je jednoduché, treba ho len vyskúšať. Má viaceré výhody:
-na prvý pohľad vám ukáže štruktúru problému
-jednoducho sa v nej dopisuje a dopĺňa
-ľahko vyznačíte vzájomné prepojenia a nadväznosti prvkov

Pri tvorbe myšlienkových máp každý môže uplatniť svoj individuálny štýl.
Existuje však niekoľko zásad, ktoré sa odporúča dodržať. Tu sú:
-začíname problémom, ktorý vyjadríme slovne čo možno najjednoduchšie a zakreslíme vždy do stredu stránky
-pri tvorbe mapy je ďalej výhodné postupovať z pravého horného rohu smerom nadol a dookola (v smere hodinových ručičiek)
-myšlienky zapisujeme vo vetvách okolo stredu tak, že súvisiace nápady „rozvetvujú“ pôvodnú myšlienku
-je výhodné použiť farebné perá alebo ceruzky
-je výborné, ak pri tvorbe mapy používame obrázky, symboly, kresby, skice
-súvisiace prvky mapy pospájame, graficky znázorníme ich väzby čiarami, prerušovanými čiarami, značkami
-odporúča sa písať paličkovým písmom

utorok 7. februára 2012

Princíp pyramídy: o hodnote verného zákazníka

Sústavná práca so zákazníkmi je jednou z najdôležitejších častí marketingu. 
Ak tvoríte marketingový plán, je dobré uvedomiť si, aký význam pre firmu majú stáli zákazníci. Z praxe viem, že firmy majú často tendenciu plánovať iba projekty zamerané na získanie nových zákazníkov, a na stálych klientov akosi "zabúdajú".

Pri plánovaní práce so zákazníkmi treba uplatňovať dva princípy:
- základom dobrého plánu je práca s existujúcimi zákazníkmi
- nadstavbou je získavanie nových zákazníkov

Náklady na získanie nového zákazníka sú podľa prieskumu asi 13x (!) väčšie než náklady na udržanie existujúceho klienta.  Pre firmu je teda efektívnejšie venovať marketingové prostriedky na udržiavanie verných zákazníkov a na budovanie ich opakovaných nákupov, než nákladne vyhľadávať nových zákazníkov. 
Nie, nechcem tým povedať, že máte zabudnúť na nových zákazníkov! Ale pri tvorbe plánu nestavajte pyramídu na hlavu. Venujte sa hlavne stálym zákazníkom (základni) a popri tom hľadajte nových zákazníkov (nadstavbu).

Pozor, ak dlhšie zanedbávate stáleho zákazníka, môže sa z neho stať nespokojný zákazník.
Nespokojní zákazníci väčšinou neinformujú priamo firmu, ale povedia o svojich problémoch množstvu ďalších (potenciálnych) zákazníkov.

Vedeli ste, že:
           - nespokojný pasažier leteckej spoločnosti povie o svojich negatívnych skúsenostiach až 
                17 potenciálnym zákazníkom
             - zákazník nespokojný s  obsluhou v reštaurácii o tom povie 13 svojim známym
             - nespokojný zákazník zubára povie o svojich zlých skúsenostiach až 11 potenciálnym pacientom?
 Citované z knihy Marketingové plánování, Grada Publishing 1999, Cooper J. a Lane, P.

Ak je váš zákazník spokojný, šíri dobré meno vašej firmy ďalej.
A názor spokojného zákazníka je vysoko dôveryhodným zdrojom informácií (čo vám zabezpečí prílev nových zákazníkov :-). Pozrite si tabuľku, ktorú spracovala firma Nielsen na základe prieskumu: najlepšia reklama je odporúčanie od známeho.

štvrtok 2. februára 2012

Aké sú trendy na rok 2012?

V roku 2012 sa na nás sypú správy o spomalení rastu ekonomiky. Situácia podľa nich nevyzerá vôbec ružovo. Nedajte sa odradiť, hľadajte dobré správy! Pre koho? Pre kreatívne firmy, ktoré sledujú meniace sa trendy na trhoch a snažia sa prispôsobiť svoju ponuku meniacim sa požiadavkám zákazníkov.

Na stránke www.trenwatching.com bolo zverejnených 12  horúcich trendov pre rok 2012. Niektorí z vás dostali odo mňa link, cez ktorý ste si ich mohli stiahnuť.  
Prečítajte si, ktoré z trendov najviac zaujali mňa:

Trend 1:  červený koberec pre Čínu
Vo svete nastupuje éra bohatých číňanov. Zámožní číňania sú vyhľadávanými a vysoko profitabilnými zákazníkmi vyspelých ekonomík. Známe hotely, luxusné obchodné domy, letecké spoločnosti, tí všetci už pochopili trend a snažia sa na ňom profitovať. Čínski zákazníci majú špeciálne prispôsobené služby, dostávajú brožúrky v čínštine, firmy majú personál, ktorý komunikuje po čínsky. Pre viac podrobností si pozrite nápady, ako na to od  značiek Hilton, Starwood a Harrods. Myslíte, že nás sa tento trend netýka? Skúste si preveriť záujem o nadviazanie obchodných kontaktov s Čínou, napríklad cez obchodné a priemyselné komory. Ak pracujete v segmente luxusných výrobkov, stojí za to zistiť, či by tento obchodný kanál nebol pre vás zaujímavý.

Trend 2:  sám sebe lekárom
Čoraz viac zákazníkov obchádza lekárov a sleduje stav svojho zdravia diskrétne, doma. Vedie ich k tomu snaha mať veci osobne pod kontrolou. Trh nám totiž ponúka moderné zariadenia, pomocou ktorých môžete testovať, monitorovať a celkovo manažovať svoje zdravie na profesionálnej úrovni, aj bez lekára.  Ide hlavne o mobilné zdravotne orientované aplikácie. Napríklad:  
Skin Scan je aplikácia, ktorá umožňuje používateľovi scanovať a následne monitorovať svoje materské znamienka na úrovni laboratórnej techniky. Systém dokáže vyhodnotiť dáta a upozorní používateľa, ak hrozí nebezpečenstvo podozrivých zmien, že treba s daným znamienkom navštíviť lekára a podstúpiť terapiu. Trh pre aplikácie podobného druhu je globálny,  ak máte dobrý nápad, môžete ho ponúknuť zákazníkom všade vo svete, záujem vraj neustále rastie!

Trend 3:  zákazník chce zľavu!
Spôsobila to krízová vlna, ktorá zasiahla globálne trhy v roku 2008. Značky v snahe neznížiť objemy predajov začali hromadne ponúkať promotions a zľavy.  Zákazník si tak zvykol na výhodné ponuky, rád nakúpi (hlavne značkový produkt) so zľavou. Zľavy nie sú až takou novinkou, dôležité však je, že sa zmenil prístup zákazníkom k zľavám. 
Nakúpiť v akcii je in, vôbec sa tým netreba tajiť! Naopak, stáva sa z toho obdivovaný životný štýl. Ak viete výhodne nakúpiť, pochválite sa tým, svedčí to o vašom statuse, šikovnosti, zaslúži si to obdiv. 
Čo z toho vyplýva pre značky? Ak marketingovom pláne  na rok 2012 nemáte dostatok inovatívnych promotions a zľavových ponúk, asi to budete ľutovať!

Trend: ponuka pre CITYSUMERS
CITYSUMERS sú cieľovou skupinou mladých ľudí (často vzdelaných), patriacich k nízkopríjmovým skupinám, ktorí žijú v mestách. Majú túžby a ašpirácie v oblasti značkových a trendových produktov, nemajú potrebné zdroje. Táto cieľová skupina sa stáva v globálnej ekonomike zaujímavá, pretože predstavuje masu s dobre vyprofilovanými potrebami. Firmy PepsiCo, NCR a značka Aakash našli spôsob a produkty, ktorými oslovia túto cieľovú skupinu. Napríklad: Aakash je značka v Indii vyrábaného tabletu na báze androidu. Tablet je nízkonákladový, ale funkčný. Cena v maloobchode sa pohybuje na úrovni 60 USD (študenti v Indii si môžu tablet zakúpiť so štátnou podporou len za 35 USD...).

Spracované na základe informácií zo stránky:
Source: www.trendwatching.com. One of the world's leading trend firms, trendwatching.com sends out its free, monthly Trend Briefings in nine languages to more than 160,000 subscribers worldwide.