Perpetuum

štvrtok 31. mája 2012

Cybersquatting ohrozuje firmu

Cybersquatting je čoraz častejšie sa vyskytujúci problém. Ide o špekulatívne prihlasovanie si  domén identických s ochrannými  známkami alebo obchodnými menami  firiem za účelom ich „predaja“. Cybersquatting najčastejšie postihuje známe a väčšie firmy, u ktorých je predpoklad, že  za takto nie práve najčistejšie zaregistrovanú doménu dobre zaplatia. Môže sa však prihodiť aj vám, napríklad ak konkurencia bude chcieť zablokovať vaše aktivity v on-line prostredí. 
         
Oficiálnym registrátorom domén pre Slovensko je firma SK-NIC.  SK-NIC však nepreberá žiadnu zodpovednosť za užívanie konkrétnej domény a predovšetkým za užívanie v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známok, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva. Takto je to definované v Pravidlách, všetka zodpovednosť je prenesená na subjekt, ktorý si doménu registruje.
Podľa článku 10 bod 4 Pravidiel držiteľ domény vyhlasuje, že bude dbať o to, aby ním užívaná doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov, najmä práva k ochranným známkam, užívaniu obchodného mena alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, a v prípade ich porušenia sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám.

Ako teda má firma postupovať v prípade, že zistí, že jej obchodné meno, alebo názov výrobku si niekto iný zaregistroval ako doménu?
Predovšetkým je potrebné pozrieť sa na obsah stránky, ktorý je zverejňovaný na adrese takejto domény. Pokiaľ zistíte, že na stránke sa ponúkajú rovnaké, alebo podobné výrobky či služby, ako ponúka vaša firma, zabezpečte si dôkaz o obsahu stránky. Napríklad tým, že si vytlačíte obsah stránky, aby ste mali písomnú dokumentáciu. Potom je potrebné zistiť a presne identifikovať  držiteľa domény (cez SK-NIC, a.s.). Držiteľovi domény je treba poslať výzvu, aby sa zdržal takého konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy vašej firmy. Ak držiteľ domény nereaguje, prípadne ak nie je ochotný vzdať sa domény vo váš prospech, bude potrebné obrátiť sa na súd a podať žalobu v tom zmysle, že dané doménové meno bolo zaregistrované a je užívané v zlej viere.
Niekedy sa stane, že održiteľ domény sa vám ohlási sám s tým, že vám chce doménu predať. Dokumentáciu o takejto ponuke si dobre uschovajte, poslúži ako dôkaz v súdnom spore.

Zlou správou je, že riešenie takýchto sporov nie je ľahké a že súd vám nemusí dať za pravdu.
Pred súdom totiž znenie ochrannej známky a názov výrobku nie sú právnym dôvodom, ktorý by sám osebe  registráciu zhodného doménového mena robil protiprávnou. Pokiaľ tým nie je zasiahnuté do premetu ochrany zapísanej ochrannej známky, potom stav, kedy napríklad nepodnikateľ používa doménu zhodnú s vašou ochrannou známkou alebo menom firmy na nepodnikateľské účely, nie je stavom porušujúcim právo vlastníka ochrannej známky.
Názory súdov v tejto oblasti nie sú jednotné a táto problematika je pre sudcov pomerne nová. Preto  domôcť sa vašich práv nebude určite jednoduché!

Rada na záver: (nielen) v tejto oblasti je rozumnejšie vyhnúť sa problémom a na registráciu domény myslieť už pri zápise firmy do obchodného registra. Spolu s ochrannou známkou by ste si mali čo najrýchlejšie zaregistrovať aj zodpovedajúcu doménu a potom registráciu pravidelne každý rok obnovovať.

3 veci, v ktorých sú zákazníci lepší ako vy

Mnohé firmy sú zvyknuté pozerať sa na svojich zákazníkov iba ako na "nakupujúce osoby". Jediný zdroj svojich príjmov teda vidia v zákazníkoch, ktorí nakupujú, ideálne veľa, často a iba od našej firmy.

Pozrite sa však okolo seba, najviac zarábajú firmy, ktorých zákazníci od nich vôbec nič nenakupujú: napríklad Google (služby sú dostupné zadarmo), alebo Facebook, a čo Wikipédia?

Nehovorím, že máte zmeniť predmet svojho podnikania a dať sa rovnakým smerom ako tieto firmy, je však isté, že sa treba zamyslieť nad tým, ako pristupujete k vašim zákazníkom a ako využívate ich potenciál.

Bez ohľadu na to, v akom sektore pôsobíte, je užitočné si uvedomiť, že existujú minimálne tri oblasti, v ktorých sú vaši zákazníci lepší ako vy:

1. prieskum zákazníckeho správania
Firmy zvyknú míňať nemalé prostriedky na to, aby prieskumom trhu zistili, aké majú ich zákazníci nákupné správanie, aké sú ich preferencie, čo sa im nepáči na novom produkte, a podobne.
Vaši zákazníci majú všetky tieto dáta. Veľmi presné, neskreslené a zaiste vám ich aj radi odovzdajú.
Chcete vedieť, aké noviny čítajú, kam sa chystajú na dovolenku a či používajú android?
Skúste namiesto drahého anonymného prieskumu hovoriť priamo so zákazníkmi, spýtajte sa ich na to, čo potrebujete vedieť. A za odmenu im dajte malý bonus (budú vám vďační a aj tak miniete menej ako na prieskum trhu cez veľkú agentúru, čiže ušetríte :-)

2. propagácia vašich výrobkov
Podľa prieskumu dnes zákazníci veria odporúčaniu známeho oveľa viac ako reklame v televízii. Ak nemáte peniaze na TV kampaň, netreba si teda vôbec zúfať!
Je však potrebné mať kvalitný produkt alebo službu, komunikovať so zákazníkmi a napríklad ich požiadať, či by mohli o vašej službe povedať svojim známym a odporučiť ju. Alebo môžete spokojných zákazníkov zaškoliť a urobiť z nich svojich predajcov.
Musíte však s nimi mať dobré vzťahy, aby mali dôvod spájať svoje meno s vašou firmou.
Uvediem príklad českej pivovarníckej spoločnosti, ktorá sa práve takýmto spôsobom presadila na vysoko konkurenčnom trhu. Vybrali zákazníkov, spravili z nich "pivných expertov" (samozrejme na svoju značku). Firma im poskytla vzorky na ochutnávku, zobrala ich na exkurziu do pivovaru, informovala ich dopredu o akciách, dala im prostriedky na zorganizovanie pivnej párty.
Zvyšok práce urobili spokojní zákazníci. A firma ani nemusela platiť drahých obchodných zástupcov.

3. zákazníci sú skvelí inovátori
Zákazníci vynikajúco chápu svoje potreby a preto sú tými najlepšími inovátormi. Treba len, aby ste im dali príležitosť. Využite metódu crowdsourcingu, vyhláste súťaž, a nezabudnite ich odmeniť za nápady. Stále sa vám to oplatí a navyše si s nimi budete budovať dobrý vzťah ako firma, ktorá sa zaujíma o ich názory a počúva ich.
Podľa jednej štúdie, ktorej autorom je Eric von Hippel z 1 193 úspešných inovácií uvedených na trh (inovácie sa týkali 9 rôznych odvetví) prišlo až 60% od zákazníkov.
A to je už číslo, ktoré stojí za zamyslenie.

utorok 29. mája 2012

10 spôsobov ako naštvať návštevníkov webu

Temer každá firma má webovú stránku. Pravdou je, že vy ako majiteľ firmy nie vždy dokážete nezávisle vyhodnotiť, ako vaša stránka pôsobí na návštevníkov - vašich potenciálnych zákazníkov.
Nedávno sa mi dostala do rúk (pre mňa) poučná kniha s názvom Internetový marketing od autora Viktora Janoucha. Z tejto knihy je vybraných nasledujúcich 10 spôsobov ako zaručene naštvať návštevníkov vášho (firemného) webu:

1. vyskakovacie okná
Možno sa vám zdajú zábavné, alebo ich považujete za dobrý spôsob, ako upútať pozornosť. Rada odborníka: nerobte to! Tzv. pop-up okná sú zaručeným spôsobom, ako odradiť zákazníka. Používajú ich často weby pochybného obsahu (a to vy nie ste) a tiež je dosť veľká pravdepodobnosť, že ich vaši návštevníci vôbec neuvidia - ak majú napríklad nastavené doplnkové funkcie prehliadača, ktorý takéto prvky blokuje.

2. potreba používať špeciálny softvér
Návštevník si chce prezrieť vašu stránku čo možno najjednoduchším spôsobom. Ak mu to znemožníte tým, že na stránku umiestnite súbory rôznych formátov (napríklad aj .doc alebo .pdf), musí použiť softvér tretích strán. Ak si myslíte, že tieto softvéry má dnes už každý, ste na omyle. A pokiaľ používate najnovšie softvéry a posledné verzie formátov súborov, zaručene ich neotvorí temer nikto.

3. nefunkčné odkazy
Pre zákazníka je to jasná správa, že o stránku sa nikto nestará. No a to nevytvára práve dôveryhodný obraz vašej firmy.
Niekedy sa stane, že "nefunkčný odkaz" nie je v skutočnosti odkazom, ide len o snahu tvorcu stránky zvýrazniť text podčiarknutím. Je to chyba a mali by ste sa jej vyhnúť.

4. požadovanie registrácie
Ak si chce návštevník prezrieť vašu stránku, musí sa zaregistrovať. Cíti sa ako nevítaný votrelec, a tak ide rýchlo preč.
Požadovanie registrácie sa dá tolerovať iba stránkam, ktoré majú vysoko špecializovaný obsah, a teda by ich adresa ani nemala byť verejne propagovaná. Takéto stránky by tiež nemali byť optimalizované a mala by sa zakázať ich indexácia vo vyhľadávačoch.
Pokiaľ vlastníte bežnú firemnú stránku, neviažte prehliadanie stránky na žiadnu registráciu.

5. pomalé načítanie stránky
Pomalé načítanie odradí veľa návštevníkov a prerušia načítanie bez toho, aby videli obsah. Tento problém môže byť spôsobený napríklad používaním obrázkov, flash technológií, tabuliek a nevhodných editorov na tvorbu stránok. Berte do úvahy, že niektorí z vašich zákazníkov sa možno pripájajú cez mobil, tam je rýchlosť načítania ešte nižšia!

6. neaktuálny obsah webu
Pravidelne by ste mali zastaralý obsah stránok "upratovať" do archívu, aby ste napríklad nelákali zákazníkov na súťaž, ktorá sa už dávno skončila. Takisto im netreba ukazovať na hlavnej stránke fotky z akcie, ktorá sa uskutočnila pred dvoma rokmi.

7. žiadne kontaktné informácie
Seriózna firma na seba vždy uvádza dostatočné kontaktné informácie. Vytvára to dobrý obraz vašej firmy. Nie ste predsa žiadna virtuálna podvodnícka firma, ktorá nedá na seba ani telefonický, ani mailový kontakt. O adrese už ani nehovorím. V Českej republike je pre firmy dokonca zákonnou povinnosťou uvádzať na webe údaje o firme.

8. chýbajúce vyhľadávanie
Týka sa to hlavne obsiahlych webov, kde je pre návštevníka ťažké nájsť konkrétnu informáciu. Ak sa rozhodnete umiestniť na stránkach vyhľadávanie, tak väčšina návštevníkov ho očakáva v pravom hornom rohu, alebo vľavo nad produktovým menu.

9. chýbajúce tlačítko "Späť"
Možno si poviete, že je to zbytočné, v prehliadači predsa každý má možnosť ísť o jednu stránku späť.
Pre návštevníka je ale pri weboch s viacerými úrovňami omnoho komfortnejšie, ak má web vlastné tlačítko, ideálne umiestnené hneď pod textom, priamo v zornom poli návštevníka stránky.

10. žiadne stránky
Táto chyba predstavuje vašu premárnenú príležitosť.
Ľudia dnes vyhľadávajú informácie na webe a vašich potenciálnych návštevníkov určite naštve, že ich nenájdu.

Moja stránka tiež nie je ideálna. Nie som výnimkou, mám na stránkach viacero chýb.
Preto sa budem snažiť čo najskôr svoj web upraviť tak, aby som jeho návštevníkov už viackrát nenaštvala! Ako ste na tom vy?

utorok 15. mája 2012

Detskí zákazníci: čo funguje a čo nie


Deti predstavujú špecifický segment trhu a pokiaľ mate v ponuke výrobky alebo služby pre túto cieľovú skupinu, zaiste viete, aké je ťažké nastaviť s nimi vhodný spôsob komunikácie.
 
Podľa psychológov si deti začínajú vytvárať preferencie k určitým výrobkom či značkám už okolo štvrtého roka svojho života.
Ako ich však osloviť účinne a pritom v súlade s etikou?

Nedávno  ma zaujala štúdia  „Děti a reklama“, ktorú  zverejnila česká agentúra Ogilvy & Mather .
Prieskum sa zrealizoval v Českej republike  na vzorke 300 pracovníkov marketingu, myslím si však, že jeho výsledky sú relevantné aj pre trh na Slovensku.

Z prieskumu vyberám najzaujímavejšie zistenia:

1. odkedy a za akých podmienok možno považovať marketingová komunikáciu na detskú cieľovú skupinu za etickú?
Pri komunikácii s deťmi samozrejme vyvstáva výrazne otázka, či je vôbec etické zamerať komunikáciu priamo na deti.  Ako ukazuje nasledujúci graf, prevažná väčšina marketingových pracovníkov je toho názoru, že je etické začať komunikovať až s deťmi na druhom stupni ZŠ, teda od veku 12 rokov a viac.  

Spolu si to myslí až 80% marketérov.  Komunikáciu na deti v predškolskom veku odmietli  ako neetickú všetci respondenti. Ide o vcelku zaujímavý výsledok, nakoľko mnohé známe značky začínajú s deťmi komunikovať oveľa skôr (momentálne napríklad beží v médiách kampaň, v ktorej značka varí s deťmi v materskej škole). Znamená to, že táto reklama je proti ich presvedčeniu?

 
Práve komunikácia v materskej škole je podľa prieskumu pritom vnímaná ako najviac neetická, podobne ako reklama u lekára či v základnej škole. Marketingoví pracovníci na druhej strane nemajú vážnejší etický problém s reklamou v televízii, na webe, či na propagačných akciách.
 
2. pri ktorých skupinách produktov a služieb je reklama na deti účinná a pri ktorých nie?
Pri niektorých typoch výrobkov a služieb rozhodujú o ich výbere v značnej miere deti, no pri niektorých kategóriách majú rozhodujúci vplyv na výber rodičia. Do ktorej kategórie patrí vaša ponuka?

Rodičia rozhodujú v zásadnej miere o liekoch a inom farmaceutickom tovare, o nábytku i oblečení detí. Deti zase majú silné slovo pri výbere hračiek, sladkostí, či nápojov. Prekvapujúco majú napríklad deti pri mliečnych výrobkoch až o 20% menšiu možnosť rozhodovať o nákupe produktu v porovnaní s nápojmi , či cukrovinkami.

3. aké formy marketingovej komunikácie sú u detí účinné?
Ako ukazuje graf, na plnej čiare vyhrávajú rozprávkové postavičky zo známych seriálov a fimov, ich účinnosť priznali všetci respondenti. Zároveň je vhodné, ak je v komunikácii použitá animácia a svoju úlohu má i dobrý príbeh.


 
Ako slabšie účinné sa ukázalo byť spievanie v reklamnom posolstve a tiež merchandising (hoci firmy ich často používajú a  vynakladajú  na ne nemalé prostriedky).

4. aké médiá  je výhodné použiť pri komunikácii s deťmi?


 
U detí predškolského veku jednoznačne vedie ako médium TV, no už od nástupu do školy sa začína posilňovať úloha internetu. Od druhého stupňa ZŠ už má internet a e-mail pozíciu hlavného komunikačného kanálu. 

Prieskum zrealizovala česká agentúra  Ogilvy & Mather  a zverejnila ho vo forme štúdie „Děti a reklama“ v marci 2012.