Perpetuum

štvrtok 30. októbra 2014

Paretovo pravidlo v praxi

Výnimočné na Paretovom pravidle je to, že sa dá veľmi ľahko a zrozumiteľne aplikovať v bežnom živote. Je pritom jedno, či ho budte aplikovať na vašu firmu, alebo na váš súkromný život.
Pravidlo 80/20 platí univerzálne.
Máte podozrenie, že niektoré z týchto tvrdení by mohlo byť pravdivé?

 • 80% biznisu vašej firmy tvorí 20% vašich zákazníkov
 • 20% vašich výrobkov/alebo služieb prispieva 80% k vášmu zisku
 • 80% sťažností zákazníkov je pôsobených 20% príčin
 • 20% vašej individuálnej snahy a času tvorí 80% výsledkov, na ktoré ste skutočne hrdí
 • 20% vašich zamestnancov tvorí 80% výsledkov a profitu firmy

A zásadná otázka na záver: ako sa to dá využiť pre zlepšenie vášho každodenného života?

nedeľa 12. októbra 2014

Aké sú potreby zákazníka v B2B?

Ak vaša firma pôsobí v oblasti B2B, hierarchia potrieb z pohľadu vášho potenciálneho zákazníka vyzerá úplne odlišne (možno na prvý pohľad aj nelogicky), ako keď predávate priamo súkromnej osobe. Vo väčšine veľkých firiem hierarchia potrieb (v poradí podľa dôležitosti) vyzerá nasledovne:

 • Snaha vyhnúť sa riziku
 • Snaha vyhnúť sa problémom
 • Túžba získať ocenenie
 • Túžba získať moc
 • Potreba zabaviť sa pri práci
 • Potreba vyprodukovať zisk

Pre predaj v B2B je typické, že vaša kontaktná osoba:
 1. míňa peniaze niekoho iného
 2. je motivovaná zapáčiť sa svojmu šéfovi

  Preto je obava pred rizikom na prvom mieste v rebríčku dôležitosti, a zisk až na poslednom. Je užitočné si to uvedomiť, aby ste správne naformulovali ponuku!

spracované podľa A hierarchy of business to business needs, Seth Godin, May 29, 2012