Perpetuum

streda 30. januára 2013

Tip pre marketingový plán: 4 pravidlá pre „starých“ zákazníkov

Podľa štatistík sú náklady na získanie nového zákazníka asi 13x (!) väčšie než náklady na udržanie existujúcich, teda „starých“ zákazníkov. Určite sa preto pri tvorbe marketingového plánu oplatí porozmýšľať, čo by ste mohli urobiť pre svojich verných zákazníkov. 
Ako u nich dosiahnuť opakované nákupy, aké ďalšie služby by ste im mohli poskytnúť?

Zanedbávanie „starých“ zákazníkov môže spôsobiť, že sa cítia nedocenení a nespokojní. Problémom je, že nespokojní zákazníci väčšinou neinformujú priamo firmu, ale povedia to ľuďom vo svojom okolí – a teda aj vašim potenciálnym zákazníkom.

Ako treba postupovať pri práci s existujúcimi zákazníkmi?

Skúste vo firme zaviesť 4 pravidlá:
Pravidlo 1
Nezabúdajte pravidelne analyzovať správanie stálych zákazníkov. Nakupujú menej, viac, iný sortiment? Pravidelnosť môže znamenať raz mesačne, štvrťročne, alebo aj raz ročne.
Pravidlo 2
Hovorte so zákazníkmi čo najčastejšie, snažte sa zistiť ich skutočné potreby. Závery zo stretnutí si zaznamenajte a prijmite opatrenia. Raz za rok urobte prieskum spokojnosti zákazníkov.
Pravidlo 3
Majte dobre zaškolených a iniciatívnych ľudí v prvej línii. Prichádzajú so zákazníkom najčastejšie do styku a tak ovplyvňujú vzťah zákazníka k vašej firme viac, ako by sa vám mohlo zdať. Skúste spolu s nimi pripraviť motivačný program pre zákazníkov.
Pravidlo 4
Odmeňujte stálych zákazníkov, aby cítili, že si vážite ich vernosť vašej firme a značke.

pondelok 14. januára 2013

Margetingový plán: stratégie PUSH a PULL


Pri zostavovaní marketingového plánu je dobré si uvedomiť, že stratégie marketingovej komunikácie sa dajú v zásade rozdeliť do dvoch skupín: na stratégie pushstratégie pull.

Aký je medzi nimi rozdiel? Rozdiel vyplýva zo samotných názvov: PUSH v preklade znamená „tlačiť“ a PULL sa prekladá ako „ťahať“. 
Cieľ oboch stratégií je rovnaký: predať váš výrobok alebo službu. 

Pri stratégii push na zákazníka tlačíte a ste agresívnejší, dávate mu informácie, ktoré nehľadá a nevyžiadal si ich. Do značnej miery ide o komunikáciu jedným smerom (od vás k zákazníkovi). Príkladom push stratégie je televízna reklama, nevyžiadaný e-mailing, či direct marketing (posielanie ponúk poštou, vhadzovanie materiálov do schránok a podobne). Táto stratégia sa používa hlavne pri uvádzaní nových výrobkov na trh, alebo vtedy, ak vaša značka nie je zákazníkovi dostatočne známa (zákazník ju nepozná). 

V prípade stratégie pull je komunikácia od začiatku obojsmerná, zákazník je aktívny, hľadá produkty, ktoré potrebuje a očakáva ponuky. Stratégia je založená na tom, že sa snažíte ponúknuť riešenie pre zákazníkov problém. Príkladom pull stratégie sú napríklad zľavové kupóny, ktoré dáte zákazníkovi na ďalší nákup, rôzne druhy akciových ponúk a spotrebiteľských súťaží. Značky, často využívajú stratégiu pull aj prostredníctvom sociálnych sietí a PR.

Je jedna stratégia lepšia ako druhá? 
V prípade push si treba dať pozor, aby ste to s "tlakom" neprehnali. Ako zákazník zaiste viete, aké otravné sú donekonečna sa opakujúce TV reklamy, alebo aké nepríjemné je, ak ste opakovane obťažovaný nevyžiadanými ponukami. V praxi je potrebné obe stratégie navzájom kombinovať a striedať. Či použijete v tomto rok stratégiu push, pull, alebo ich kombináciu závisí od toho, aká je situácia na trhu, ako vnímajú zákazníci vašu značku a tiež od toho, čo robí vaša konkurencia.