Perpetuum

sobota 31. januára 2015

Čo vedel Adam Smith už v roku 1776

Už v roku 1776 definoval radikálny filozof Adam Smith tzv. „marketingovú koncepciu manažmentu“, ktorá je platná a pravdivá dodnes. Smith dospel k záveru, že:

Spotreba je hlavným dôvodom, prečo vyrábať, výrobca by mal výrobe venovať pozornosť iba do tej miery, ktorá je potrebná pre uspokojenie potrieb zákazníka. Táto zásada je natoľko zrejmá, že by bolo absurdné pokúšať sa ju dokázať.“
Smith, A., kniha Skúmanie povahy a príčin bohatstva národov

Adam Smith teda vedel, že uspieť v konkurencii môže len firma orientovaná na trh a potreby zákazníka.
Niektorí manažéri firiem to (bohužiaľ) nevedia dodnes.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára