Perpetuum

utorok 31. mája 2016

Doména vs registrovaná ochranná známka

O tom, ako spolu súvisia, alebo súperia ochranná známka a doménové meno si môžete viac prečítať v tomto, už skôr publikovanom článku: 


Doménové mená a ochranné známky sa značne odlišujú, v spôsobe registrácie i v rozsahu ochrany a v ďalších náležitostiach, hoci v bežnej praxi sa môže doménové meno a ochranná známka úplne zhodovať. Prečo teda nestačí mať zaregistrovanú „len“ doménu?

Nadobúdanie doménových mien a ich používanie v SR nie je regulované štátom. Na Slovensku napríklad ani nemáme verejný register doménových mien. V oblasti doménových mien platí princíp priority (rovnako je to aj u ochranných známok). V celej „sieti doménových mien“ pritom nemôžu existovať dve rovnaké doménové mená.
Môžu ale existovať podobné, či veľmi podobné doménové mená. Ak sa zmení čo i len jedno písmenko v doménovom mene, alebo má doménové meno inú koncovku (napr. .eu či .com namiesto .sk), tak je jeho registrácia z právneho hľadiska úplne v poriadku. 
Doména vás teda neochráni pre napodobňovaním.

Na druhej strane, za porušujúce práva majiteľa ochrannej známky sa považuje také doménové meno, v ktorom je použité slovo, ktoré je dominantným prvkom zapísanej ochrannej známky. Pre SR platí, že môže ísť o známku zapísanú v registri ochranných známok na ÚPV SR, alebo medzinárodnú ochrannú známku, či ochrannú známku Európskej únie EUTM.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára