Perpetuum

utorok 20. decembra 2011

Prečo nemôže byť marketing podriadený obchodu?

Názor, že marketing je podriadený obchodu je medzi firmami pomerne rozšírený. Skúsime preto zhrnúť základné rozdiely medzi predajom a marketingom z pohľadu funkcií fimy:

-        predaj pokrýva aktivity smerom od firmy k zákazníkovi
-        marketing naopak, zahŕňa aktivity, ktoré smerujú od zákazníka k firme
-        predaj sa sústreďuje na potreby firmy a na jej produkty
-        marketing sa orientuje na požiadavky, preferencie a nákupné zvyklosti zákazníkov
-        predaj rieši krátkodobé úlohy a taktické problémy
-        marketing je zameraný dlhodobo a strategicky

     Takto definované odlíšenie predaja  a marketingu netreba brať ako znižovanie dôležitosti predaja. Naopak, predaj a obchod má až kritickú dôležitosť pri úspešnom aplikovaní marketingovej stratégie v praxi. Je však dôležité si uvedomiť, že predaj stojí na konci marketingového úsilia a je vlastne úspešným výsledkom celého radu krokov marketingovej stratégie.
      
      Z hľadiska dlhodobého pôsobenia firmy na trhu, je pre jej rast a úspech nevyhnutné, aby sa krátkodobé ciele predaja  riadili a usmernili dlhodobou marketingovou koncepciou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára