Perpetuum

pondelok 30. januára 2012

Ako fungujú Moderné kmene?

„Kmene sú najefektívnejším mediálnym kanálom, aký kedy existoval. Nie sú však na predaj, ani si ich nemožno prenajať. Kmene nerobia to, čo chcete vy, ale to, čo chcú ony. Práve preto je pridanie sa ku kmeňu a jeho vedenie taká mocná marketingová investícia.“
citát z knihy S. Godin: Tribes

V roku 2010 vyšiel vo vydavateľstve Ikar slovenský preklad knihy Setha Godina „Tribes“ (pod názvom Moderné kmene). Na 144 stranách autor podáva problematiku moderných kmeňov prostredníctvom hutných, stručných a výstižných úvah, postrehov, definícií a príkladov.

Seth Godin vychádza z Maslowovej hierarchie potrieb, v ktorej je jednou zo základných potrieb človeka potreba prináležania (potreba prináležania a lásky zahŕňa: potrebu družiť sa s ostatnými, byť prijímaný a niekam patriť). Ľudia jednoducho potrebujú niekam patriť, k iným ľuďom, ktorí majú rovnaké názory, potreby a záujmy. Ako príklad silných kmeňov z dávnej histórie uvádza náboženstvá, ktoré boli úplne prvotnými „kmeňmi“. Kniha rozoberá potrebu jedincov združovať sa do skupín, ktoré majú spoločné záujmy a ciele.

Čo charakterizuje kmeň?
-spoločná idea
-vodca kmeňa
-vzájomné prepojenie členov kmeňa (toto bol v minulosti limitujúci faktor, pretože komunikácia bola veľmi nákladná a nie vždy efektívna)

Éra internetu otvorila úžasné možnosti pre vznik a rast novodobých kmeňov: odstránila totiž bariéry v oblasti vzájomného prepojenia členov, s internetom sa prepojenie a komunikácia stala nezávislou od finančných, časových a priestorových obmedzení.
Internet vytvára výhodnú platformu pre komunikáciu, ale nedokáže zabezpečiť vodcovstvo: to je úloha pre nadšencov, vizionárov, či „kacírov“, ako ich autor v knihe nazýva. Ako vyzerá podľa Godina vodca, čo majú vodcovia spoločné?
     „Môžem vám povedať jedno: vodcovia nemajú nič spoločné. … Niet nijakého spoločného génia, vzdelania, výchovy, ani profesie. Inými slovami, nerodia sa ako vodcovia, tým som si istý. Vlastne jedno majú spoločné. Všetci vodcovia kmeňa, ktorých som kedy stretol, majú spoločné jedno: rozhodnutie viesť.“
citát z knihy S. Godin: Tribes

Na záver uposlúchnem Setha Godina a ponúkam zapožičanie knihy. Ak máte záujem, ozvite sa. Jedinou podmienkou je, že ju aj čestne vrátite. Alebo zapožičiate nejakú inú (inšpiratívnu knihu).

Tip: Na obale knihy sú uvedené e-knihy Setha Godina, ktoré sú zadarmo (dajú sa vygooglovať):
Knock Knock
Who´s There
Everyone´s an expert
The Bootstrapper´s Bible

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára