Perpetuum

pondelok 24. októbra 2011

Ako kríza ovplyvnila zákazníkov?

Ekonomická kríza výrazne ovplyvnila a zmenila nákupné zvyklosti spotrebiteľov. Pred prípravou marketingového plánu je dobré uvedomiť si, čo v marketingu dnes platí a čo už nie. Hlavné črty  zmien v správaní zákazníkov sa dajú stručne zhrnúť do nasledovných bodov:
  • spotrebiteľ viac premýšľa o svojich výdavkoch
  • k nákupom pristupuje aktívne, t.j. získa si informácie ešte pred návštevou nákupného miesta
  • spotrebiteľ zhromažďuje množstvo veľmi komplexných informácií
  • k silným značkám sa stavia s nedôverou, nepodlieha ich diktátu a komunikácii
  • spotrebiteľ uprednostňuje internet pred kamennými obchodmi, hlavne v prípravnej fáze nákupného procesu
  • hľadá najvýhodnejší pomer kvalita/cena
  • spotrebiteľ vyhľadáva akcie a výpredaje
Zákazníci nadobudli v poslednom desaťročí neuveriteľnú moc, ich postavenie je silnejšie, než kedykoľvek predtým. Nezáleží na tom, v akej krajine či sektore firma pôsobí, postoje a správanie spotrebiteľov majú pre ňu kľúčový význam. Mnohé firmy si však tento vývoj neuvedomujú, a tak ako v predchádzajúcom období, ani teraz potreby zákazníkov neskúmajú.
Spotrebitelia a ich potreby sú pritom hnacou silou biznisu, logicky platí, že ak nemá kto nakupovať, nemá zmysel ani predávať. Zákazníci v súčasnosti zaujali vedúcu pozíciu, s pomocou ktorej poháňajú firmy k inováciám a k tvorivosti. 

Ak sa nové produkty a služby uvedené na trh neujmú, je to práve pre nedostatok znalosti požiadaviek spotrebiteľov na strane firmy (podľa prieskumu až 83% nových produktov nesplní očakávania firiem, ktoré ich uviedli na trh).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára