Perpetuum

utorok 25. októbra 2011

Kreativita, v zamestnancoch (býva) ukrytá

Nuž, trochu sa mi to rýmuje, takže som asi použila kreativitu.
Pri príprave marketingového plánu vždy nastane fáza, kedy je potrebné použiť kreatívne prístupy k riešeniu problému. Napríklad: Neviete, ako na budúci rok zvýšiť predaj?

Zamestnanci sú často nedoceneným zdrojom informácií a dobrých nápadov, ktoré sa dajú využiť v marketingu. Určite sa o ne s vami radi podelia, treba však na to vytvoriť vhodnú klímu vo firme. 
Urobte si vo firme hodinku času na brainstorming a s veľkou pravdepodobnosťou získate zaujímavé riešenia.

Ako na to?

Brainstorming využíva  individuálne i kolektívne tvorivé schopnosti skupiny,  ktorú vedie skúsený moderátor. Skupine o veľkosti max. 10-12 ľudí treba vytvoriť vhodné prostredie bez vonkajších zásahov. 
Pre úspech projektu je veľmi dôležité, aby moderátor účastníkom brainstormingu správne vysvetlil celé pozadie hľadaného riešenia.

Aby sa odstránili bariéry tvorivosti, treba sa pri brainstormingu riadiť týmito základnými zásadami:
- jednoznačne oddeliť fázu  kreovania myšlienok od fázy hodnotenia podľa hesla „každá myšlienka je dobrá“
- umožniť plynulý tok a nadväzovanie jednotlivých myšlienok okamžite, ako vznikajú (myšlienky sa navzájom prelínajú a inšpirujú) 
- produkuje sa kvantita bez ohľadu na kvalitu
- v skupine jednotlivec stráca autorské právo na nápad
    
Neskôr sa získané nápady ohodnotia a vyberú sa z nich tie, ktoré sú pre firmu najzaujímavejšie. 

Náš tip: 
Niekedy sa v praxi robí aj tzv. „reverzný brainstorming“ kedy sa skupina vyzve, aby k vybranému nápadu kreovala myšlienky, na čom môže daný nápad stroskotať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára