Perpetuum

piatok 18. novembra 2011

Ako využiť v marketingu QR kód?

QR kódy– v originále Quick Response Codes sa dajú využiť v bežnej ľudskej činnosti i v marketingu.
QR kód vymysleli Japonci, ešte v roku 1994.  Ich cieľom bolo zakódovať obsah čo najrýchlejším a univerzálne použiteľným spôsobom. Vymysleli teda kombináciu štvorčekov, ktorá funguje podobne ako čiarový kód, s tým rozdielom, že čiarový kód nepoužíva štvorčeky, ale kombinácie rôzne tučných čiar, ktoré kódujú údaje o tovare.
V oboch prípadoch na dešifrovanie kódu potrebujete čítačku.
Práve preto o QR kódoch počujeme až v poslednej dobe, teda presnejšie od roku 2007, lebo len vtedy sa dostali na trh pre bežných spotrebiteľov mobilné telefóny, ktoré dokážu QR kód zosnímať a dešifrovať.

Po prvýkrát bol QR kód na marketingové účely použitý v roku 2008, v kampani na novú "bondovku" Quantum of Solace. QR kód bol použitý v inzercii  a bolo treba nafotiť ho telefónom. Teleoperátor na základe tohto kódu zabezpečil na link na webovú stránku, voľné stiahnutie úvodnej melódie filmu, roletky na mobil, a aj súťaž o zaujímavé ceny.

Ako teda môžete použiť QR kód v marketingovej praxi? Do QR kódu môžete previesť napríklad text, obrázok, logo, URL vašej webovej stránky, vašu vizitku, alebo pravidlá súťaže pre zákazníkov. Zakódovanie obsahu do QR kódu je zadarmo dostupné na internete. No a potom tento kód umiestnite na svoje plagáty, do inzercie, alebo napríklad na faktúry zasielané zákazníkom. Nestojí vás to prakticky nič.

Zatiaľ sa QR kódy používajú len málo (na Slovensku), a práve preto je to zaujímavá forma odlíšenia sa od konkurencie pre firmu, ktorá chce o sebe komunikovať, že je moderná a inovatívna. Je to tiež vhodný  komunikačný nástroj pre komunikáciu  s mladšou vekovou skupinou. Celkom dobrá príležitosť, čo myslíte?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára