Perpetuum

utorok 15. novembra 2011

Nefunguje Brainstorming? Skúste 6-3-5!

     Potrebujete kreatívne nápady a chcete ich získať u vás, vo firme. Skúšali ste brainstorming, no nefungovalo to? Tak vyskúšajte metódu 6-3-5! Od klasického brainstormingu sa metóda odlišuje tým, že hoci ide o kolektívne kreovanie, zostáva (čiastočne) zachovaná anonymita autora a prejav nie je verbálny, ale písomný. Zaujímavou výhodou je tiež to, že sa pri tejto metóde automaticky vyblokuje hodnotiaci a odsudzujúci moment.
      
Použite túto metódu, ak máte vo firme kreatívnych ľudí, ale z rôznych dôvodov majú problém slovne a verejne sa pred kolektívom vyjadriť. Tiež sa dá úspešne použiť v prípade silného prežívania autority vo vzťahu nadriadený - podriadený pracovník.

Metóda funguje nasledovne:
Potrebujeme 1 komunikačne zručného moderátora a 6 kreatívne založených "účastníkov procesu", ideálne odlišného veku, pohlavia, pozície vo firme aj odbornosti. Je výborné, ak v tíme máme aj externých účastníkov, teda ľudí mimo firmu, najlepšie v pomere 50/50 (interní/externí účastníci).
     Moderátor najprv nastolí a vhodne podá problém, pre ktorý bude skupina hľadať riešenie. Potom moderátor rozdá pripravené formuláre, každému účastníkovi po 1 kuse. Vyzve účastníkov, aby do formulára zapísali 3 vlastné riešenia problému, pričom na to majú časový limit 3 minúty. Po 3 minútach moderátor vyzve účastníkov, aby svoj formulár posunuli susedovi a znovu majú zapísať 3 ďalšie riešenia problému. Možu na to mať opäť 3 minúty, alebo je možné zvýšiť limit na 4 minúty. Takýchto kôl sa urobí spolu 5, pričom časový limit na odpoveď sa môže (ale nemusí) predlžovať vždy o jednu minútu.

6-3-5 je vysoko efektívna metóda: za 25-30 minút získate 90 nápadov, ktoré potom moderátor zosumarizuje a vyhodnotí, podobne ako pri klasickom brainstormingu. Zaujímavosťou tejto metódy je „stresový faktor“, ktorý ľudí motivuje k podaniu výkonu v limitovanom čase. 
Aby sme nezabudli, autorom metódy je B. Rohrbach.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára