Perpetuum

štvrtok 17. novembra 2011

Marketing = reklama? Nepodliehajte omylu!

     Zamieňate vo firme pojmy marketing a reklama? Dá sa to ľahko rozoznať: je u vás úloha marketingu úzko sústredená iba na propagovanie firmy a jej produktov? Vedenie firmy kladie veľký dôraz na mediálnu komunikáciu a na silné kreatívne koncepty?
Vo firme orientovanej na reklamu chýba pochopenie pre marketing ako omnoho širšiu disciplínu so strategickým dosahom na rozvoj podniku. 

V prípade takéhoto omylu je reklama vo firme považovaná za najdôležitejší element budovania značky. V skutočnosti je reklama len jedným zo spôsobov, akým firma sprostredkúva marketingové posolstvá a komunikuje so svojimi zákazníkmi. 

      Dobrá kreativita a propagácia firme môže pomôcť, no bez premyslenej vízie a marketingovej stratégie je to len veľmi nákladná a málo efektívna prezentácia firmy, ktorá v niektorých prípadoch môže propagovať firmu nesprávnym spôsobom, a môže jej dokonca aj uškodiť. Veľké prostriedky  investované do reklamy bez spracovanej stratégie marketingu vôbec nezaručujú firme úspech, ani zisk, môžu však byť zdrojom ziskov kreatívnych agentúr :-)).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára