Perpetuum

pondelok 21. novembra 2011

Trendológia, Trendwatching. Trend marketing.

Identifikovať trendy je kľúčové, ak pracujete na inováciách. Musíte predstihnúť budúcnosť.“
Bruno Montejorge, Senior Brand Manager, Kraft Brazília

Správanie spotrebiteľov sa mení čoraz rýchlejšie a istá v tejto oblasti je len jedna vec: rastúca neistota. Stále rýchlejšie zmeny sú každodennou súčasťou nášho života. Z hľadiska biznisu majú zmeny dvojaký dosah: niektoré prinášajú úžasné príležitosti, iné predstavujú vážne hrozby. Ako však zistiť, čo sa dá očakávať v budúcnosti? Skúmanie spotrebiteľských trendov sa tak stáva čoraz dôležitejším východiskom marketingových stratégií.
V posledných rokoch vznikla nová vedná disciplína, "trendológia", ktorá v sebe zahŕňa prvky prieskumu trhu, marketingu, psychológie i sociológie. Dobrým zdrojom poznatkov o tejto problematike je nedávno na Slovensku vydaný preklad knihy Trendológia (The Next Big Thing), ktorej autorom je Wiliam Higham. Kniha ponúka históriu a spôsob vzniku trendov, člení trendy a poskytuje návod, ako firma môže trendy interpretovať a overovať.
Pozitívnou správou pre malých a stredných podnikateľov je, že autor v knihe mnohé z trendov podrobne popisuje a analyzuje, takže je možné priamo ich aplikovať v podnikateľskej činnosti. Kniha zároveň ponúka praktický návod, ako využiť bezplatne dostupné zdroje dát.

Podľa čoho sa dá definovať trend?
Trend sa dá identifikovať podľa nasledujúcich znakov:
- sústreďuje sa na spotrebiteľa
- pozerá sa do budúcnosti
- je bez osobných predsudkov, nestavia na domnienkach, a „pravdách“ z médií
- je otvorený voči odlišným názorom a sektorom
- je systematický

- je inovatívny.“
Citované z knihy Higham, W.: Trendológia

Sledovanie trendov má v marketingu nezastupiteľnú úlohu: ak dokážete včas rozpoznať a správne odhadnúť nový trend, aplikujte ho v praxi! Vaša firma tak má možnosť získať dôležitú konkurenčnú výhodu!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára